SKY-LINE INTERNATIONAL TRƯỜNG CHẤT LƯỢNG CAO TRUNG TÂM SLS
VN  |  EN
HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKY-LINE

THỜI GIAN BIỂU (Năm học 2018 - 2019)


I.                   BẬC TIỂU HỌC:

BUỔI

SÁNG

NGHỈ TRƯA

CHIỀU

TIẾT

THỜI GIAN

11h00-13h20

 

TIẾT

THỜI GIAN

1

8h15 – 8h50

1

13h30 – 14h05

2

8h55 – 9h30

2

14h10 – 14h45

RA CHƠI

9h30 – 9h45

RA CHƠI

14h45 – 15h15

3

9h45 – 10h20

3

15h15 – 15h50

4

10h25 – 11h00

4

15h55 – 16h30

 

II.                BẬC THCS & THPT

BUỔI

SÁNG

NGHỈ TRƯA

CHIỀU

TIẾT

THỜI GIAN

11h40 – 13h00

TIẾT

THỜI GIAN

1

8h15 – 9h00

1

13h05 – 13h50

2

9h05 – 9h50

2

13h55 – 14h40

RA CHƠI

9h50 – 10h05

RA CHƠI

14h40 – 15h05

3

10h05 – 10h50

3

15h05 – 15h50

4

10h55 – 11h40

4

15h55 – 16h40

 


Học sinh có mặt tại trường muộn nhất là 8h00, dùng thẻ học sinh để check-in bằng mã QR vào cổng.

  • GVCN và HS sinh hoạt đầu giờ lúc 8h00. GVBM chuẩn bị ĐDDH trước khi lên lớp và vào tiết đúng thời gian quy định.
  • Những học sinh đăng ký dịch vụ ăn sáng tại trường, yêu cầu có mặt muộn nhất là 7h45, sau 8h00 nhà trường dừng phục vụ ăn sáng.
  • Trong giờ ra chơi buổi chiều, GVCN bậc TH và THCS nhận đồ ăn xế từ quản sinh tại lớp và phát cho học sinh. Học sinh THPT dùng bữa nhẹ tự phục vụ.
  • Hiệu lệnh trống đối với TH: 6 ra, 3 vào, 1 chuyển tiết, kết thúc buổi học 1 hồi dài. Hiệu lệnh chuông đối với THCS, THPT.