SKY-LINE INTERNATIONAL TRƯỜNG CHẤT LƯỢNG CAO TRUNG TÂM SLS
VN  |  EN
HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKY-LINE

DANH SÁCH HS SKY-LINE NHẬN HỌC BỔNG THCS & THPT NĂM HỌC 2019 - 2020

Căn cứ Biên bản xét học bổng của Hội đồng xét duyệt học bổng năm học 2019 - 2020 và dựa trên các quy chế xét điều kiện nhận học bổng THCS & THPT, Hội đồng xét duyệt đã thông qua danh sách những em học sinh đạt đươc học bổng bao gồm:

1. Khối THPT:

Tổng số học sinh nộp hồ sơ: 8

Số học sinh đạt học bổng: 01 học bổng 100%, 2 học bổng 50%, 4 học bổng 30% và 1 học bổng khuyến học 30% cho học sinh vượt khó.

 TT

 Họ và tên

 Trường

 Lớp

 Hạn mức

 Ghi chú

 1

 Đặng Tiểu Vy

 Sky-Line

 9/1

 Học bổng 100%

 

 2

 Hoàng Việt Anh

 Sky-Line 

 9/1

 Học bổng 50%

 

 3

 Lê Khắc Anna

 Sky-Line 

 9/1 

 Học bổng 50% 

 

 4

 Nguyễn Trường Hiếu

 Sky-Line  

 9/1 

 Học bổng 30%

 

 5

 Nguyễn Thị Khánh Ly

 Sky-Line   

 9/1  

 Học bổng 30% 

 

 6

 Trần Nguyễn Diệu Khê

 Sky-Line   

 9/1   

 Học bổng 30%  

 

 7

 Trần Đặng Bình Nguyên

 Sky-Line 

  9/1    

 Học bổng 30%   

 

 8

 Dương Bảo Duy

  Sky-Line  

 10/1

 Học bổng 30%

 Khuyến học2. Khối THCS

Số học sinh nộp hồ sơ: 5

Số học sinh nhận được học bổng: 1

 STT

 Họ và tên

 Trường

 Lớp

 Hạn mức

 1

 Lê Thọ Khánh Hưng

 Sky-Line

 5ED

 Học bổng 20%


Như vậy có tổng cộng tất cả 9 em học sinh nhận được học bổng của Hệ thống Giáo dục Sky-Line năm học 2019 - 2020. Chúc mừng tất cả các em về kết quả đã đạt được. Đây là phần thưởng xứng đáng và cũng là nguồn động lực để các em có sự cố gắng hơn trong năm học tới.