SKY-LINE INTERNATIONAL TRƯỜNG CHẤT LƯỢNG CAO TRUNG TÂM SLS
VN  |  EN
HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKY-LINE
Khát vọng công dân toàn cầu

Khát vọng công dân toàn cầu

Chúng tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng mỗi học sinh đều có những khả năng đặc biệt riêng có để phát triển trong môi trường quốc tế.

Những kỹ năng cần tôi luyện sớm của công dân toàn cầu

Những kỹ năng cần tôi luyện sớm của công dân toàn cầu

Thế giới đang không ngừng kết nối và hội nhập. Vì vậy trở thành công dân toàn cầu không chỉ là mong ước của ba mẹ dành cho cái cái mà còn là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều bạn trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.