SKY-LINE INTERNATIONAL TRƯỜNG CHẤT LƯỢNG CAO TRUNG TÂM SLS
VN  |  EN
HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKY-LINE

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG

Sau gần 10 năm hình thành và phát triển, Hệ thống Giáo dục Sky-Line đã trở thành một tổ chức giáo dục uy tín của Việt Nam, tiên phong trong chất lượng giáo dục và các hoạt động vì trẻ em và cộng đồng.

Với quan điểm giáo dục “Học để sống hạnh phúc”, Sky-Line kiến tạo nên một môi trường “thực học” hiện đại, thân thiện và hiệu quả cho sự phát triển toàn diện của học sinh. Sky-Line đã hình thành một hệ sinh thái giáo dục hoàn chỉnh từ Mầm non tới hết Trung học phổ thông với 3 cơ sở Trường, 1 trung tâm ngoại ngữ - kỹ năng tại Thành phố Đà Nẵng và nhiều dự án tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên đã và đang được triển khai.

Sky-Line luôn tin tưởng vững chắc rằng con người Việt Nam có quyền và có đầy đủ khả năng để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc cho chính họ. Học sinh Việt Nam có quyền và phải được thụ hưởng giá trị của nền giáo dục tiên tiến và sánh vai cùng sự tiến bộ của nhân loại. Sky-Line chắc chắn sẽ góp phần xây dựng một nước Việt Nam văn minh, thịnh vượng và phát triển bằng những đóng góp có ý nghĩa trong công cuộc phát triển con người.